Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου, κυκλοφορεί!

Από τις Εκδόσεις των Συναδέλφων σε συνεργασία με τη συλλογικότητα ΠΟΔΗΛΑΤισσΕΣ.