Μαθαίνω Αραβικά: Διαθέσιμο στο βιβλιοπωλείο μας

Τα επίπεδα Ι και ΙΙ του βιβλίου Μαθαίνω Αραβικά είναι διαθέσιμα στο βιβλιοπωλείο μας προς 35 ευρώ ο τόμος. Κάθε τόμος συνοδεύεται από CD.