Κυριακή 3 Νοεμβρίου…

Θα είμαστε κλειστά.

Τι άλλο;