Ο Αντώνης Φράγκος συζητάει με τον Ντ. Χάντερ

Ο Αντώνης Φράγκος συζητάει με τον Ντ. Χάντερ για το βιβλίο του Chav/Αλληλεγγύη από τα υπόγεια (Στο Κόκκινο 105.5, 1η Μαΐου 2022).