Εκδήλωση για την πολιτική οικονομία του βιβλίου στον Κοινωνικό Χώρο Αντίβαρο στη Χίο

Η εκδήλωση στον Κοινωνικό Χώρο Αντίβαρο στη Χίο (3/12/2022), που έγινε με αφορμή το κείμενο των Εκδόσεων των Συναδέλφων «Ας μιλήσουμε λίγο για τις τιμές των βιβλίων (και για το επισφαλές μέλλον του βιβλίου)», το οποίο δημοσιεύτηκε στο efsyn.gr στις 15/9/2022.